Všeobecné obchodní podmínky pro online objednávku a nákup zboží na stránkách www.doctoro.cz. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny služby poskytované prostřednictvím www.doctoro.cz (domény  www.doctoro.sk www.doctoro.pl www.doctoro.eu www.doktoro.cz a www.doktoro.sk se považují za součást www.doctoro.cz a nebudou již dále zmiňovány). 

Webové stránky www.doctoro.cz Vám nabízí objednání a nákup zboží profesionálních zdravotnických výrobků. Provozovatel webových stránek www.doctoro.cz, společnost MEDICAL M spol. s r.o., produkty nejen nabízí a vlastní, ale zejména odpovídá za bezpečnost distribuce zdravotnických prostředků dodržením zákonných předpisů, jakým je zákon o zdravotnických prostředcích či evropské nařízení o zdravotnických prostředcích. Provozovatel MEDICAL M spol. s r.o. podléhá kontrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv a disponuje všemi důležitými certifikáty a návody potřebnými k prodeji zdravotnických prostředků.

Jestliže pro účely těchto VOP používáme výraz my nebo naše, myslíme tím společnost MEDICAL M spol. s r.o., se sídlem na adrese Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ: 47287128, DIČ: CZ47287128. Společnost MEDICAL M spol. s r.o. je zapsaná jako právnická osoba ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka č. 3216, od roku 1992.

 1. Uzavření smlouvy a doručování zboží

1.1. Objednáním zboží na stránce www.doctoro.cz projevujete vůli uzavřít kupní smlouvu (dále jen „Smlouvu“) mezi Vámi a MEDICAL M spol. s r.o. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy. Smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem.

1.2. Kliknutím na „Zaplatit teď“ či “Dokončit objednávku” činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, Vám na Vámi sdělenou e-mailovou adresu zašleme potvrzovací e-mail, že jsme Vaši objednávku přijali. V případě, že bychom nebyli schopni zboží dle objednávky, například jeho část vykrýt, budeme Vás informovat obratem v pracovních dnech na email nebo telefon uvedený v objednávce. Pokud Vás tímto způsobem neinformujeme v nejzazším termínu do 72 hodin od obdržení objednávky, znamená to, že jsme společně uzavřeli Smlouvu přijetím Vaší objednávky, užití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje. Myslete, prosím, na to, že rezervované zboží, tedy zboží, za které platíte bankovním převodem, bude vypraveno teprve bezprostředně poté, co obdržíme Vaši platbu za zboží a za případné náklady za poštovné. Zaplaťte proto za zboží při výběru platby převodem bez zbytečného odkladu, poté co obdržíte potvrzovací e-mail, nejpozději však do 7 dní.

1.3. Jestliže dojde k výjimečné události, že třetí strana, dodavatel, od kterého objednáváme zboží, nesplní svou povinnost dodat nám objednané zboží, které jsme pro Vás například neměli skladem, nebo nám dodavatel nedodá  správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni Vaši objednávku dodat. Neexistuje tedy právní nárok na zboží, které z výše uvedeného důvodu nemáme možnost řádně a včas zajistit od třetí strany; tato výjimka platí i v případě, že Smlouva byla řádně uzavřena a na zboží se po souhlasu kupujícího čekalo stanovenou časovou lhůtu.

1.4. Nebereme na sebe odpovědnost zajistit zboží, které bychom museli zajistit u třetí neznámé strany. Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni Vám doručit pouze zboží z našeho skladu nebo skladů našich dodavatelů.

1.5. Zboží doručujeme zpravidla po České republice a Slovensku, přičemž dobou doručení se myslí doba doručení v pracovních dnech, do doby doručení se tedy nezapočítává sobota, neděle a dny pracovního klidu.

1.6. Předpokládaná doba doručení je druhý až třetí pracovní den v případě doručení po České republice, u Slovenska se tato doba může navýšit, dle výběru dopravce. Pro konkrétní informace o možnostech dopravy si prohlédněte stránku o dopravě. https://doctoro.cz/pages/doprava

 1. Cena zboží, dopravy a expresní doručení

2.1. Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách v čase, kdy nám Vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a případné další daně a poplatky dle platné legislativy. Vlastnictví zboží na kupujíciho přechází, jakmile zaplatí plnou cenu potvrzené objednávky, pokud ovšem není informován, že zboží v požadovaném množství na skladě není, jak je zmíněno v paragrafu výše těchto VOP. V případě možnosti platby na fakturu do určené lhůty po obdržení zboží, vlastnické právo přechází na kupujícího v moment převzetí zboží.

2.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu u neregistrovaných zákazníků po České republice a Slovensku, u registrovaných zákazníků dopravu nezahrnuje, doprava je v takovém případě sjednána v krocích objednávky přes námi nabízené dopravní služby.

 1. Placení

3.1. Přijímáme pouze platby platebními kartami, které jsou uvedeny na stránkách www.doctoro.cz. Platby přijmeme pouze z účtů, které jsou registrovány v Evropské unii. Všechny případné poplatky za platbu platebním nástrojem, který si zvolíte, hradíte sami a nejsou součástí ceny objednávky.

3.2. Jestliže platíte za objednávku platební kartou, strhnou se prostředky z účtu bezprostředně po zadání a odeslání objednávky.

3.3. Všechna komunikace včetně faktur, upomínek a dalších dokumentů je zasílána výlučně elektronicky, ve výjimečných případech přes sms.

3.4. Platba probíhá v korunách českých - CZK. Naše stránky nabízí možnost přibližného přepočtu cen dle aktuálního kurzu do dalších měn: EUR, USD, PLN, celková cena v košíku však zobrazuje celkovou částku v CZK. Máte-li zájem o platbu v jiné měně, kontaktujte nás s Vaším požadavkem na doctoro@medicalm.cz.

 1. Promoční/slevové poukazy a jejich uplatnění

4.1. Promoční/slevové poukazy nemohou být zakoupeny, rozdávají se v souvislosti s propagačními a reklamními akcemi, přičemž mají omezenou dobu platnosti.

4.2. Uplatnit promoční poukazy lze jednorázově při objednávce zboží a pouze po dobu jejich platnosti, přičemž na některé zboží nelze promoční poukazy uplatnit. Za promoční poukazy nelze koupit dárkové poukazy. Některé promoční poukazy mohou obsahovat podmínku nejnižší možné hodnoty objednávky, při které lze takový poukaz uplatnit.

4.3. Hodnota objednaného zboží musí přinejmenším dosahovat hodnoty promočního poukazu. Jestliže takové hodnoty nedosahuje, rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou promočního poukazu může být zaplacen jakoukoliv přijímanou platební metodou. Promoční poukaz nelze směnit za peníze, poukazy nejsou ani jakkoliv úročeny. Jestliže je objednávka nebo její část, která je zaplacena zcela nebo zčásti promočními poukazy, vrácena například z důvodu odstoupení od smlouvy, částka zaplacená promočními poukazy se neproplácí.

4.4. Uplatnit promoční poukaz lze pouze před dokončením objednávky, zpětně se dožadovat uplatnění takového poukazu není možné. Promoční poukazy a práva s ním spojena nemůžete převádět na třetí osoby. V jedné objednávce nelze, není-li to výslovně povoleno, kombinovat více promočních poukazů.

4.5. Vyhrazujeme si možnost i zpětně po Vás požadovat zaplacení plné ceny zboží, které jste si ponechali, jestliže z důvodu vrácení zboží klesla hodnota zakoupeného zboží pod hodnotu uplatněného promočního poukazu.

 1. Dárkové poukazy a jejich uplatnění

5.1. Dárkové poukazy jsou poukazy, které lze zakoupit. Lze jimi zakoupit zboží na www.doctoro.cz, nelze jím však zakoupit jiný dárkový poukaz. Jestliže hodnota dárkového poukazu nedosahuje ceny objednaného zboží, rozdíl může být doplacen jakoukoliv platební metodou.

5.2. Dárkové poukazy a následný kredit, za který se dárkový poukaz smění, mohou být uplatněny pouze před dokončením Vaší objednávky. Hodnotu dárkového poukazu ani kredit nelze směnit za peníze, jejich hodnota není jakkoliv úročena. Jestliže chcete uplatnit dárkový poukaz, kód z poukazu zadejte při objednání zboží. Dárkový poukaz je jednorázový.

 1. Vrácení zboží ze zákona

6.1. Jestliže si zakoupíte zboží na www.doctoro.cz, máte za zákona právo toto zboží vrátit.     

Vaše práva při vrácení zboží:       

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží ode dne, kdy jste Vy, nebo Vámi určená osoba (nikoliv přepravce), obdrželi poslední položku objednaného zboží.          

Abyste využili Vašeho práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní, je potřeba nás o této skutečnosti informovat (tel. č. 475 601 018, adresa Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, e-mail: doctoro@medicalm.cz) jasným prohlášením, že tohoto práva využíváte např. dopisem či e-mailem. 

Právo navrácení zboží musíte uplatnit nejpozději ve lhůtě 14 dní pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Mějte na paměti, že práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nemůžete využít pro zboží, které je po obdržení rozbaleno, a které ze své povahy, zejména z hygienických důvodů nebo protože bylo vyrobeno na zakázku či speciálně upraveno, není možné vrátit.       

Důsledky odstoupení od smlouvy:           

Jestliže odstoupíte od smlouvy výše uvedeným postupem, vrátíme Vám částku, kterou jste za zboží zaplatili vyjma prostředků, které jste zaplatili za dopravu zboží zpět k nám. Prostředky Vám zašleme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne kdy jsme od Vás obdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky zašleme stejnou formou, jakou jste za Vaši původní objednávku zaplatili, jestliže si s Vámi výslovně nedojednáme jiný druh úhrady. Za odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nejsou účtovány žádné poplatky, vyhrazujeme si však právo Vám tyto peněžní prostředky nezaslat, dokud buď neobdržíme vrácené zboží. Po odstoupení od smlouvy jste povinni nám toto vrácené zboží vrátit nebo zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Výše uvedenou povinnost také splníte, pokud zboží odešlete před uplynutím výše zmíněné 14 denní lhůty. Co se týče nákladů na poštovné či dopravu, předpokládáme, že budete odesílat vrácené zboží ze stejné adresy, jakou byla adresa, kterou jste uvedli při objednávce, jestliže odesíláte vrácené zboží z jiné země, neproplácíme náklady na dopravu. Odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nesprávného nakládání s tímto zbožím tedy jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.       

Formulář na odstoupení od smlouvy:       

Adresát:

MEDICAL M spol. s r.o., Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, Česká republika

Telefon:+420 475 601 018, E-Mail: doctoro@medicalm.cz 

Oznamuji Vám, že odstupuji od naší smlouvy o koupi zboží týkající se následujícího zboží:

- Objednáno dne: (*)

- Doručeno dne: (*)

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Datum

 1. Refundace

7.1. Jakékoliv refundace a zpětné platby jsou automaticky navráceny na účet, ze kterého byla uhrazena objednávka. Jestliže jste platili platební kartou, budou prostředky zaslány na účet, ze kterého bylo placeno. Jestliže jste platili dárkovým poukazem, můžete využít při odstoupení od smlouvy do 14 dní nový dárkový poukaz, jehož kód Vám sdělí naše zákaznické oddělení. Jestliže jste použili slevový kód, k jeho refundaci nedochází.

 1. Zákaznická podpora

8.1. Máte-li dotazy, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

 1. Odpovědnost za vady a reklamace

9.1.  Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.

9.2.  Naší povinností je dodat Vám zboží, které nemá vady, tedy:

-     zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy, nebo odpovídá našemu popisu, včetně popisu v reklamních materiálech, nebo vypadá tak, jak lze očekávat s ohledem na daný typ zboží,

-     zboží je vhodné pro takové užívání, pro které je prodáváno, nebo pro užívání obvyklé pro daný typ zboží,

-     zboží splňuje právní požadavky, které se na jeho vlastnosti vztahují,

-     zboží je v požadované jakosti a velikosti.

9.3.  Jestliže zboží neodpovídá výše uvedeným vlastnostem, můžete požadovat dodání zboží, které není vadné, to však platí pouze, pokud by to s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Jestliže nelze zboží řádně využívat, protože zakoupené zboží vykazuje opakovanou vadu, nebo více vad nezávislých na sobě, máte nárok na výměnu za nové zboží. V tomto případě máte rovněž možnost odstoupit od smlouvy.

9.4.  Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží nebo opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z ceny zboží.

9.5.  Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady, které se projevily v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Jestliže se vada projevila do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku jeho převzetí.

9.6.  Uplatnit práva z vadného plnění není možné, jestliže jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena Vámi a Vaším nesprávným užíváním.

9.7.     Pokud Vámi zakoupené zboží vykazuje v rámci záruční doby vadu, nejprve se s námi spojte telefonicky (+420 475 601 018) nebo e-mailem (doctoro@medicalm.cz), vadné zboží lze poté zaslat k reklamaci na:

 

Adresát:

 

MEDICAL M spol. s r.o., Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, Česká republika

Telefon: +420 475 601 018, E-Mail: doctoro@medicalm.cz 

9.8.      Reklamované zboží zašlete prosím v kompletním stavu, tedy i s případným příslušenstvím. Přiložte ke zboží i dopis, ve kterém popište závadu a jak se projevuje. Uveďte prosím Vaší celou adresu včetně telefonního kontaktu. Dále přiložte i kopii nákupního dokladu nebo číslo objednávky. K reklamaci není potřeba zasílat zboží v originálním balení. 

9.9.      Na vyřízení reklamace máme lhůtu 30 dnů. Tato lhůta běží v případě, že máme od Vás veškeré podklady. Většinou však reklamaci vyřídíme mnohem dříve.

9.10.      O průběhu a vyřízení reklamace Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

 1. Zákaznický “Prémiový účet”

10.1. Zákazník, jehož obchodní činnost, podnikatelská, živnostenská nebo jakákoli jiná živnost souvisí se zdravotnickým sektorem, je oprávněn vést si u www.doctoro.cz současně pouze jeden zákaznický účet. 

10.2.  Registrace se provádí pomocí identifikačního čísla osoby (IČO) nebo jiného daňového čísla v případě, že zákazník nepochází z České republiky. Po odeslání registrace je identifikační číslo prověřeno, a pokud subjekt je provázán se sektorem zdravotní péče, je jeho registrace schválena.

10.3. Zákaznický účet nabízí velkoobchodní ceny a u celé řady produktů množstevní slevy.

10.4. V případě zákaznického účtu neplatí stejné podmínky dopravy, jako je tomu u koncových zákazníků. Dopravu zajišťuje přepravní společnost DPD. Doprava zdarma platí pro objednávky nad 2000 Kč.

10.5. Zákazník má možnost, po úspěšné registraci a vytvoření účtu, zakoupit službu tzv. Prémiového účtu PLUS za 2499,-Kč s DPH. Výhoda této služby spočívá v jednorázovém paušálním poplatku za dopravní služby na 12 měsíců od data zakoupení služby. Zákazník neplatí za dopravu v žádné své následné objednávce po 12 měsíců. Prodávající si vyhrazuje prodej této služby zamítnout i po přijetí zaplacené objednávky za tuto službu. Pokud se prodávající rozhodne službu zamítnout, oznámí tak nejpozději do 7 dní od přijetí objednávky a zákazníkovi vrátí finanční částku. Zamítnutí této služby může být zapříčiněno mnoha důvody, například jako vyvarování se nekalé obchodní soutěže a mnoho jiného.

10.6. Vyhrazujeme si právo mazání opakovaných registrací. 

10.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí i pro zákaznické účty s výjimkami uvedenými v paragrafu 10 těchto VOP.

 1. Další informace

10.1. Kliknutím na „Zaplatit teď“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní smlouvu distančním způsobem. Všechny náklady spojené s provozem komunikačního nástroje (např. poplatky za připojení k internetu, telefonní poplatky atd.) při procesu uzavírání smlouvy si každá strana hradí sama. 

10.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto VOP. Smlouvy, které byly uzavřeny za jiného znění všeobecných obchodních podmínek, se však budou řídit podmínkami platnými v době, kdy smlouva byla uzavřena. 

10.3. Nabídky zveřejněné na www.doctoro.cz smějí využívat pouze osoby, které dosáhly věku nejméně 18 let. 

10.4. VOP jsou umístěny na stránce www.doctoro.cz, kde si tyto podmínky můžete uložit či vytisknout užitím obvyklých pokynů (obvykle Soubor −> Ulož jako). 

10.5. Potvrzení objednávky obsahuje souhrn všech objednaných položek zboží a naše VOP, případně odkaz na ně, z e-mailu je můžete jednoduše vytisknout či si je uložit. 

10.6. V případě jakéhokoliv sporu, který jsme společně nedokázali vyřešit napřímo, máte možnost využít mimosoudní řešení sporu. V tom případě se obraťte na Českou obchodní inspekci  (www.coi.cz), orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a postupujte dle pokynů uvedených na stránkách; na stejném místě můžete i další informace o ADR. Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě pro řešení sporů (www.ec.europa.eu/odr).

S pozdravem,

MEDICAL M spol. s r.o. provozující www.doctoro.cz

Nový svět 199

400 07 Ústí nad Labem

Obchodní podmínky byly vydány dne: 09.01.2020